Raporty z posiedzeń Komisji

Protokoły z posiedzeń Uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia kadencja 2020 2024

daty spotkań:

rok 2022

28 marca 2022 r.  (format:  pdf, rozmiar:  4,80 MB)sprawozdanie z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia ZUT

25 kwietnia 2022 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,42 MB) kwestionariusze ankiet

16 maja 2022 r. (format:  pdf, rozmiar:  1,20 MB) sprawozdanie z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia ZUT

rok 2021

11 stycznia 2021 r (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB). funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

18 stycznia 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  803 KB) funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

25 stycznia 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  5,82 MB) funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

10 maja 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  4,92 MB) funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

13 września 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,01 MB) zmiany w procesie ankietyzacji i hospitacji

4 października 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB) sprawozdanie z osiągania/nieosiągania efektów uczenia się

11 października 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  2,44 MB) wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, plan działań UKds.JK na rok 2021/2022

8 listopada 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,47 MB) zatwierdzenie planu działań oraz wzór sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

15 listopada 2021 r.  (format:  pdf, rozmiar:  1,80 MB)szablon sprawozdania z z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

rok 2020 r.

13 stycznia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  524 KB) prezentacja Prorektor ds. kształcenia na temat zmian w systemie zapewniania jakości kształcenia

20 stycznia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  537 KB) debata na temat ankietyzacji ze szczególnym naciskiem na poprawę frekwencji

27 stycznia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  528 KB) debata na temat ankietyzacji ze szczególnym naciskiem na poprawę frekwencji

21 września 2020 r (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB). wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nowelizacja ze względu na Ustawę 2,0

5 października 2020 r (format:  pdf, rozmiar:  281 KB). zmiany w procesie hospitacji

5 października 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  314 KB) zmiany w wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia

2 listopada 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  775 KB) Regulamin Uczelnianej i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

9 listopada 2020 r.  (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)c.d. Regulamin Uczelnianej i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

16 listopada 2020 r.  (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB)funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

23 listopada 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  1,04 MB) zmiany w procesie hospitacji oraz funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

7 grudnia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  825 KB) funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

14 grudnia 2020 r (format:  pdf, rozmiar:  0,93 MB). funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT

 rok 2019 r.

7 października 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,28 MB) procedura ankietyzacji i hospitacji

21 października 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  6,85 MB) procedura ankietyzacji

4 listopada 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  5,20 MB) procedura ankietyzacji

18 listopada 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  1,29 MB) procedura ankietyzacji

2 grudnia 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  6,43 MB) zatwierdzenie procedury ankietyzacji i hospitacji

 

Archiwum lata 2016 - 2018

rok 2016 r.

10 października 2016 r (format:  pdf, rozmiar:  37 KB). spotkanie organizacyjne

17 października 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  71 KB) ustalanie harmonogramu prac dla komisji na rok akademicki 2016/2017

24 października 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  42 KB) aktualizacja zarządzenia nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT

7 listopada 2016 r.  (format:  pdf, rozmiar:  37 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

21 listopada 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

28 listopada 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  53 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

5 grudnia 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  51 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

12 grudnia 2016 r. (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

19 grudnia 2016 r.   (format:  pdf, rozmiar:  39 KB)ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

rok 2017 r.

9 stycznia 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  45 KB) ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

16 stycznia 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  43 KB) aktualizacja zarządzenia nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji w ZUT"

23 stycznia 2017 r.   (format:  pdf, rozmiar:  43 KB)ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 69 Rektora ZUT

30 stycznia 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  40 KB) ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 30 i 69 Rektora ZUT

6 lutego 2017 r.   (format:  pdf, rozmiar:  40 KB)ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 69 Rektora ZUT

27 lutego 2017 (format:  pdf, rozmiar:  355 KB) r. prace nad aktualizacją kwestionariuszy ankiet 

6 marca 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  299 KB) ciąg dalszy prac nad aktualizacją kwestionariuszy ankiet

13 marca 2017 r (format:  pdf, rozmiar:  278 KB). aktualizacja zarządzenia nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT

20 marca 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  366 KB) aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

27 marca 2017 r (format:  pdf, rozmiar:  329 KB). aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

3 kwietnia 2017 r.  (format:  pdf, rozmiar:  263 KB)aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" oraz prezentacja Pani Prorektor ds. kształcenia

24 kwietnia 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  39 KB) prezentacja rocznego sprawozdania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia przedstawionego Senatowi ZUT w sprawie stopnia rozwoju wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

8 maja 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  34 KB) aktualizacja kwestionariuszy ankiet oraz procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

15 maja 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  38 KB) aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

22 maja 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  43 KB) aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

29 maja 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

5 czerwca 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  34 KB) aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

26 czerwca 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  141 KB) wzór sprawozdania z realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz wzór wyników z ankietyzacji

9 października 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) plan działań komisji na rok akademicki 2017/2018

16 października 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  46 KB) harmonogram działań UKdsJK na rok akademicki 2017/2018, wzór jednolity sprawozdania z osiąganych efektów kształcenia

23 października 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  32 KB) procedura sporządzania sprawozdań z efektów kształcenia

6 listopada 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  37 KB) ogólnouczelniany wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia

20 listopada 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  38 KB) szablon sprawozdania z funkcjonowania WSZJK

27 listopada 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  34 KB) opracowanie wspólnego sprawozdania z Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

4 grudnia 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  35 KB) ogólnouczelniany wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia

 rok 2018 r.

8 stycznia 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  37 KB) zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych

22 stycznia 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  35 KB) aktualizacja procedury „Zasady prowadzenia hospitacji"

29 stycznia 2018 r.  (format:  pdf, rozmiar:  35 KB)aktualizacja procedury „Zasady prowadzenia hospitacji”

12 lutego 2018 r.  (format:  pdf, rozmiar:  40 KB)zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych

12 marca 2018 r.  (format:  pdf, rozmiar:  52 KB)informacja pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na temat funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

26 marca 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  50 KB) informacja pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na temat funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

9 kwietnia 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  72 KB) zmiany w szablonie sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK w obszarach badania jakości kształcenia, aktualizacja zarządzenie nr 16/2017 o obszary badania jakości kształcenia

7 maja 2018 r.  (format:  pdf, rozmiar:  70 KB)ogólnouczelniany szablon sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK

21 maja 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  69 KB) zmiany w szablonie sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK w obszarach badania jakości kształcenia, aktualizacja zarządzenie nr 16/2017 o obszary badania jakości kształcenia

29 października 2018 r. (format:  pdf, rozmiar:  50 KB) wstęp do planu działań komisji w roku akademickim 2018/2019