Raporty z posiedzeń Komisji

Protokoły z posiedzeń Uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia kadencja 2016 2020

daty spotkań:

rok 2016 r.

10 października 2016 r. spotkanie organizacyjne

17 października 2016 r. ustalanie harmonogramu prac dla komisji na rok akademicki 2016/2017

24 października 2016 r. aktualizacja zarządzenia nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT

 

7 listopada 2016 r.  ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

21 listopada 2016 r. ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

28 listopada 2016 r. ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

 

5 grudnia 2016 r. ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

12 grudnia 2016 r. ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

19 grudnia 2016 r.  ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

 

 rok 2017 r.

9 stycznia 2017 r. ciąg dalszy zmian do zarządzenia nr 30 Rektora ZUT

16 stycznia 2017 r. aktualizacja zarządzenia nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji w ZUT"

23 stycznia 2017 r.  ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 69 Rektora ZUT

30 stycznia 2017 r. ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 30 i 69 Rektora ZUT

 

6 lutego 2017 r.  ciąg dalszy aktualizacji zarządzenia nr 69 Rektora ZUT

27 lutego 2017 r. prace nad aktualizacją kwestionariuszy ankiet 

 

6 marca 2017 r. ciąg dalszy prac nad aktualizacją kwestionariuszy ankiet

13 marca 2017 r. aktualizacja zarządzenia nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT

20 marca 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

27 marca 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

 

3 kwietnia 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" oraz prezentacja Pani Prorektor ds. kształcenia

24 kwietnia 2017 r. prezentacja rocznego sprawozdania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia przedstawionego Senatowi ZUT w sprawie stopnia rozwoju wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

 

8 maja 2017 r. aktualizacja kwestionariuszy ankiet oraz procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

15 maja 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

22 maja 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

29 maja 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

 

05 czerwca 2017 r. aktualizacja procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji"

26 czerwca 2017 r. wzór sprawozdania z realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz wzór wyników z ankietyzacji

 

09 października 2017 r. plan działań komisji na rok akademicki 2017/2018

16 października 2017 r. harmonogram działań UKdsJK na rok akademicki 2017/2018, wzór jednolity sprawozdania z osiąganych efektów kształcenia

23 października 2017 r. procedura sporządzania sprawozdań z efektów kształcenia

 

6 listopada 2017 r. ogólnouczelniany wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia

20 listopada 2017 r. szablon sprawozdania z funkcjonowania WSZJK

27 listopada 2017 r. opracowanie wspólnego sprawozdania z Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

4 grudnia 2017 r. ogólnouczelniany wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia

 

rok 2018 r.

8 stycznia 2018 r. zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych

22 stycznia 2018 r. aktualizacja procedury „Zasady prowadzenia hospitacji"

29 stycznia 2018 r. aktualizacja procedury „Zasady prowadzenia hospitacji”

 

12 lutego 2018 r. zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych

12 marca 2018 r. informacja pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na temat funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

26 marca 2018 r. informacja pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na temat funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

9 kwietnia 2018 r. zmiany w szablonie sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK w obszarach badania jakości kształcenia, aktualizacja zarządzenie nr 16/2017 o obszary badania jakości kształcenia

7 maja 2018 r. ogólnouczelniany szablon sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK

21 maja 2018 r. zmiany w szablonie sprawozdania z podstaw funkcjonowania WSZJK w obszarach badania jakości kształcenia, aktualizacja zarządzenie nr 16/2017 o obszary badania jakości kształcenia

29 października 2018 r. wstęp do planu działań komisji w roku akademickim 2018/2019