Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. jakości kształcenia powoływana jest przez Rektora na daną kadencję, a zakres jej działań określa regulamin.

W Uczelni został przyjęty następujący schemat organizacyjny: