Ankietyzacja 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 w ZUT w Szczecinie już po raz drugi przeprowadzono ankietyzację studentów w oparciu o procedurę "zasady prowadzenia ankietyzacji" oraz na podstawie planów ankietyzacji zatwierdzonych przez rady poszczególnych wydziałów.

Ankietyzacja na wydziałach przeprowadzona została przy współpracy pełnomocników dziekana ds. ankietyzacji oraz przedstawicieli wyznaczonych przez samorząd studentów. Poniższe sprawozdanie jest podsumowaniem i porównaniem wyników uzyskanych na 10 wydziałach ZUT w Szczecinie

 Sprawozdanie Uczelniane dostępne jest poniżej

 

Rok akademicki 2011/2012

  1. Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 (format:  pdf, rozmiar:  156 KB)
  2. Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012
  3. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie za rok akademicki 2011/2012 (format:  pdf, rozmiar:  217 KB)

 

Do sprawozdań wydziałowych odsyłamy na strony wydziałów ZUT w Szczecinie