ECTS

Europejski system transferu i akumulowania osiągnięć (ECTS) jest narzędziem stosowanym do zwiększania przejrzystości programów kształcenia oraz poprawy jakości kształcenia. Obowiązuje w Uczelni na wszystkich formach studiów I,II i II stopnia oraz studiach podyplomowych jego celem jest ułatwienie planowania, realizacji i oceny programów studiów oraz mobilności studentów poprzez uznawanie osiągnięć w uczeniu się, nadawaniu kwalifikacji oraz okresów uczenia się.

Zasady stosowania i funkcjonowania ECTS w Uczelni reguluje Zarządzenie Rektora ZUT (skan dokumentu)

Funkcję Uczelnianego koordynatora ECTS pełni:

dr hab. inż. Małgorzata Sobczak z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT

Wydziałowi koordynatorzy:

1. dr inż. Piotr Freidenberg Wydział Budownictwa i Architektury

2. dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

3. dr inż. Bogdan Broel-Plater Wydział Elektryczny

4. dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk Wydział Ekonomiczny

5. dr inż. Marcin Pluciński dla kierunku Informatyka, dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły dla kierunku inżynieria cyfryzacji Wydział Informatyki

6. dr hab. inż. Karol Abramek Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

7. dr inż. Małgorzata Włodarczyk Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8. dr hab. inż. Agata Witczak Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

9. dr inż. Tomasz Łokietek Wydział Techniki Morskiej i Transportu

10. dr inż. Jolanta Janik Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej