ECTS

Europejski system transferu i akumulowania osiągnięć (ECTS) jest narzędziem stosowanym do zwiększania przejrzystości programów studiów, programów kształcenia oraz poprawy jakości kształcenia. Obowiązuje w Uczelni na wszystkich formach studiów I,II i III stopnia, studiach podyplomowych i w Szkole Doktorskiej, jego celem jest ułatwienie planowania, realizacji i oceny programów studiów i programów kształcenia oraz mobilności studentów i doktorantów poprzez uznawanie osiągnięć w uczeniu się, nadawaniu kwalifikacji oraz okresów uczenia się.

Zasady stosowania i funkcjonowania ECTS w Uczelni reguluje Zarządzenie Rektora ZUT (skan dokumentu) (format:  pdf, rozmiar:  4,84 MB)

Funkcję Uczelnianego koordynatora ECTS pełni:

dr inż. Andrzej Pozlewicz z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT

Wydziałowi koordynatorzy:

1. dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska Wydział Architektury

2. dr inż. Piotr Freidenberg Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

3. Przewodniczący rad programowych Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

4. dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT Wydział Elektryczny

5. dr Anna Oleńczuk-Paszel Wydział Ekonomiczny

6.  dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły Wydział Informatyki

7. dr inż. Paweł Gnutek Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

8. dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

9. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

10. dr inż. Tomasz Łokietek Wydział Techniki Morskiej i Transportu

11. dr inż. Karolina Kiełbasa Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej