Ankietyzacja 2020/2021

Sprawozdanie z ankiety kandydata do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  4,44 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny jakości kształcenia Szkoły Doktorskiej 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,54 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny programu kształcenia w Szkole Doktorskiej 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,60 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny opieki promotorskiej w Szkole Doktorskiej 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,51 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  21 MB))