KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) zajmuję się przeprowadzaniem akredytacji środowiskowych kierunków studiów oraz nadawaniem europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label,

Jest to rodzaj akredytacji stworzony przez zrzeszone europejskie organizacje inżynierskie European Network for Engineering Accreditation (ENAEE): między innymi brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer nadaje programom kształcenia certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia, oraz potwierdza zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami (m.in. z postanowieniami Procesu Bolońskiego w tym Standards and Guidelines for Quality Assurance).

Procedura akredytacyjna:

I. Standardy i kryteria akredytacji KAUT:

1. Studiów pierwszego stopnia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych

2. Studiów drugiego stopnia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych

II. Wniosek o wszczęcie postępowania akredytacyjnego kierunku studiów

III. Przykładowy plan akredytacji

IV. Raport samooceny

V. Raport zespołu oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Prezentacja na temat akredytacji KAUT opracowana przez dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza, prof. nazdw ZUT.