Ankietyzacja 2019/2020

Sprawozdanie z kandydata na studia wyższe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

- semestr zimowy (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  6,53 MB))

- semestr letni (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  19,84 MB))

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z roku akademickiego 2019/2020

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  5,42 MB))(dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  813 KB))

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,69 MB))(dokument bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  495 KB))

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2019/2020

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  12,34 MB))