Ankietyzacja 2018/2019

Sprawozdanie z kandydata na studia wyższe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019

- semestr zimowy (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  25 MB))

- semestr letni (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  17,31 MB))

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z roku akademickiego 2018/2019

-(dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  5,54 MB))(dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  1,10 MB))

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2018/2019

-(dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,09 MB))(dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  7,02 MB))