Ankietyzacja 2020/2021

Sprawozdanie z kandydata na studia wyższe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

- semestr zimowy (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  4,11 MB))

- semestr letni (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,91 MB))

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z roku akademickiego 2020/2021

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  8,97 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,54 MB))(dokument bez podpisu)  (format:  docx, rozmiar:  1,34 MB)

 Sprawozdanie z ankietyzacji poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego dotyczącej oceny jakości kształcenia w Uczelni ZUT w Szczecinie

-(dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  29 MB))