Akty prawne

Podstawy funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

1. Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia skan dokumentu bez podpisu; (format:  pdf, rozmiar:  58 KB)

2. Uchwała nr 109 Senatu ZUT z dnia 24 września 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

3. Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  325 KB)

4. Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  139 KB)

5. Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu; (format:  pdf, rozmiar:  148 KB)

6. Zarządzenie nr 164 Rektora ZUT z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,59 MB);

7. Uchwała nr 194 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. w sprawie Polityki jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,33 MB)

8. Zarządzenie nr 125 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  19,23 MB)

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

1. Zarządzenie nr 124 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ( z późn. zm. Zarządzenie nr 129 z dn 8 września 2009 r., Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r.), w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010;

2. Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 80 z dnia 12 grudnia 2011 r.) w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

3. Zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

4. Zarządzenie nr 19 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

5. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r.;

6. Zarządzenie nr 28 Rektora ZUT z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r.;

7. Zarządzenie nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)

8. Zarządzenie nr 48 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  479 KB)

9. Zarządzenie nr 88 Rektora ZUT z dnia 25 października 2019 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencje 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  435 KB)

10. Zarządzenie nr 116 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  485 KB)

11. Zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  560 KB)

12. Zarządzenie nr 119 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  457 KB)

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

1. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 53 z dnia 25 czerwca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia;

2. Zarządzenie nr 89 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  2,89 MB)

3. Zarządzenie nr 194 Rektora ZUT z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  2,80 MB)

Proces ankietyzacji

1. Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrażania procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

2. Zarządzenie nr 5 Rektora ZUT z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

3. Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

4. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

5. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji"w ZUT w Szczecinie;

6. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

7. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  12,29 MB)

8. Zarządzenie nr 181 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB);

9. Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB)

 Kwestionariusze ankiet

1. Zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet studenta. absolwenta studiów wyższych ZUT w Szczecinie, pracodawców i kandydatów na studia;

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

3. Zarządzenie nr 2 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

5. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu; (format:  docx, rozmiar:  98 KB)

6. Zarządzenie nr 182 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzania wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  3,55 MB)

7. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,56 MB);

8. Zarządzenie nr 108 Rektora ZUT z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,56 MB)

9. Zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  2,54 MB)

10. Zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  2,23 MB)

Proces hospitacji

1. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

2. Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

3. Zarządzenie nr 76 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

4. Zarządzenie nr 9 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  7,04 MB)

5. Zarządzenie nr 183 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  429 KB)

6. Zarządzenie nr 204 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,60 MB)

7. Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  8,17 MB)

Programy studiów

1. Zarządzenie nr 166 z dnia 19 listopada 2009 r. ( z późn. zm. Zarządzenie nr 180 z dnia 9 grudnia 2009 r. oraz Zarządzenie nr 21 z dnia 29 marca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania;

2. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  157 KB) załączniki; (format:  xls, rozmiar:  100 KB)

3. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;

4. Zarządzenie 21 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, studiów międzykierunkowych i makrokierunków studiów" w ZUT w Szczecinie;

5. Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu; (format:  pdf, rozmiar:  174 KB)

6. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do procedury "tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie;

7. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  90 KB);

8. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w programie kształcenia na kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich i podyplomowych w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  1,25 MB);

9. Uchwała nr 61 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określania "organizacji potwierdzania efektów uczenia się w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  5,44 MB);

10. Uchwała nr 76 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  4,93 MB)

11. Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury "Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach kształcenia" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  3,53 MB)

12. Uchwała nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w Szczecinie dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów dostosowujących do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  6,26 MB)

13. Uchwała nr 69 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w ZUT skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  337 KB)

14. Uchwała nr 66 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych skan dokumentu z podpisem;
 (format:  pdf, rozmiar:  279 KB)

 15. Uchwała nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan dokumentu bez podpisu; (format:  docx, rozmiar:  47 KB)

16. Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  125 KB)

17. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 7 października 2019 r. w sprawie jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej skan dokumentu z podpisem;  (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)

18. Zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu; (format:  docx, rozmiar:  65 KB)

19. Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  9,89 MB)

20. Zarządzenie nr 110 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  766 KB)

21. Zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu" w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu; (format:  docx, rozmiar:  1,42 MB)

22. Uchwała nr 195 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  536 KB)

23. Uchwała nr 197 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 66 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych i artystycznych skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  5,18 MB)

24. Uchwała nr 252 Senatu ZUT z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,32 MB)

25. Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się/kształcenia określonych w programach studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programach kształcenia w Szkole Doktorskiej skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  1,41 MB);

26. Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 8 września 2022 r. w zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  641 KB)

27. Uchwała nr 237 Senatu ZUT z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  585 KB)

 Proces dyplomowania

1. Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procesu dyplomowania skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  4,32 MB)

2. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  5,75 MB)

3. Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  235 KB)

4. Zarządzenie nr 80 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  8,27 MB)

ECTS

1. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) w ZUT w Szczecinie;

2. Zarządzenie nr 12 Rektora ZUT z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  4,89 MB);

3. Uchwała nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w ZUT w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu; (format:  docx, rozmiar:  37 KB)

4. Uchwała nr 196 Senatu ZUT z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 97 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie europejskiego transferu i akumulacji punktów w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  1,07 MB)

 Nostryfikacja

1. Zarządzenie nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie skan dokumentu z podpisem (format:  docx, rozmiar:  39 KB);

2. Zarządzenie nr 139 Rektora ZUT z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  679 KB)

3. Zarządzenie nr 86 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, skan dokumentu z podpisem;  (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)