Dobre praktyki projakościowe

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziałach ZUT

 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziałach ZUT wg Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych

Ścieżka programów studiów w ZUT

  • Schemat (format:  pdf, rozmiar:  332 KB)