Ankietyzacja 2019/2020

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny jakości kształcenia Szkoły Doktorskiej 2019/2020

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,32 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny programu kształcenia w Szkole Doktorskiej 2019/2020

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,73 MB))

Sprawozdanie z ankietyzacji oceny opieki promotorskiej w Szkole Doktorskiej 2019/2020

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  3,20 MB))