Kierunki do oceny w roku 2021/2022

Kierunki wyznaczone do oceny programowej  przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku akademickim 2021/2022.

 

Lp.

Kierunek studiów

Wydział

Planowany czas wizytacji

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Ocena programowa przeprowadzana po raz pierwszy

1.

chłodnictwo i klimatyzacja

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

II kwartał 2022

 

Ocena programowa przeprowadzana w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa

 

2.

oceanotechnika

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

IV kwartał 2021

3.

inżynieria materiałowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I kwartał 2022

4.

transport

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

II kwartał 2022

 

DZIEDZINA NAUK ROLNICZYCH

 

 

Ocena programowa przeprowadzana po raz pierwszy

 

5.

kynologia

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

I kwartał 2022

6.

mikrobiologia stosowana

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

I kwartał 2022

 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

Ocena programowa przeprowadzana w związku z upływem okresu, na jaki wydana była ocena instytucjonalna

 

7.

zarządzanie

Wydział Ekonomiczny

II kwartał 2022

 

8.

ekonomia

Wydział Ekonomiczny

II kwartał 2022