Akredytacja

Serdecznie zapraszamy wszystkie Wydziały ZUT do zapoznania się z informacjami o projekcie pozakonkursowym "Akredytacje zagraniczne" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
Prezentacja opracowana przez prof. dr hab. inż. Bogdana Macukowa.

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o akredytacje zagraniczną w ramach PO WER). Narzędzie wspomagające nabór wniosków w projekcie.

Katalog kwalifikowanych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości

Narzędzie wspomagające nabór wniosków w projekcie