Akredytacja

Serdecznie zapraszamy wszystkie Wydziały ZUT do zapoznania się z informacjami o projekcie pozakonkursowym "Akredytacje zagraniczne" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
Prezentacja (format:  pdf, rozmiar:  1,38 MB) opracowana przez prof. dr hab. inż. Bogdana Macukowa.

Zaproszenie (format:  pdf, rozmiar:  288 KB) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o akredytacje zagraniczną w ramach PO WER (format:  docx, rozmiar:  174 KB)). Narzędzie wspomagające nabór wniosków w projekcie.

Katalog kwalifikowanych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości (format:  pdf, rozmiar:  499 KB)