Ankietyzacja 2010/2011

 

W roku akademickim 2010/2011 w ZUT w Szczecinie po raz pierwszy przeprowadzono ankietyzację studentów ocena nauczyciela akademickiegow oparciu o zasady prowadzenia ankietyzacji oraz na podstawie zatwierdzonych przez rady wydziałów planów ankietyzacji.

Ankieta odbywała się pod koniec semestrów zimowego i letniego, a przeprowadzona była przez pełnomocników dziekanów ds. ankietyzacji oraz pracowników sekcji ds. standardów i jakości kształcenia, Działu Kształcenia przy udziale przedstawicieli z samorządu studentów.

Sprawozdanie uczelniane i wydziałowe stanowią podsumowanie badania opinii studentów, absolwentów oraz kandydatów na studia w oparciu o wszechstronną analizę wyników oraz prezentację wniosków.

Z uwagi na wskazówki i standardy dotyczące zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz postulaty wysuwane przez przedstawicieli środowiska studentów ZUT w Szczecinie, wyniki z ankietyzacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie uczelnianej i wydziałowych.

Sprawozdanie Uczelniane dostępne jest poniżej

Rok akademicki 2010/2011

  1. Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 (format:  pdf, rozmiar:  247 KB)
  2. Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2010/2011 (format:  pdf, rozmiar:  162 KB)
  3. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie za rok akademicki 2010/2011
  4.  Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

 

 Do sprawozdań wydziałowych odsyłamy na strony wydziałów ZUT w Szczecinie