Skład komisji

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Aneta Wesołowska (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)

Członkowie:

Pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia

dr hab inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska (Wydział Architektury)

dr inż Piotr Popiel (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

dr bab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt)

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT (Wydział Elektryczny)

dr Sylwia Gołąb (Wydział Ekonomiczny)

dr Dorota Majorkowska-Mech (Wydział Informatyki)

dr hab. inż. Tomasz Kujawa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki)

dr hab. Mariola Wróbel, prof ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

dr inż. Kamila Pokorska-Niewiada (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)

dr inż. Paula Ossowicz - Rupniewska (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)

dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska (Wydział Techniki Morskiej i Transportu)

dr hab. inż. Magdalena Cudak, prof. ZUT (Pełnomocnik dyrektor Szkoły Doktorskiej ds. jakości kształcenia)

Przedstawiciel samorządu doktorantów

mgr inż. Piotr Niezgoda

Przedstawiciel samorządu studentów

Kaja Szczepkowska (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)