Skład komisji

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Piotr Piela (Wydział Informatyki)

Członkowie:

Pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia

dr inż Piotr Popiel (Wydział Budownictwa i Architektury)

dr bab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt)

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof.nadzw. (Wydział Elektryczny)

dr Monika Śpiewak-Szyjka (Wydział Ekonomiczny)

dr Joanna Banaś (Wydział Informatyki)

dr inż. Tomasz Kujawa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki)

dr hab. Mariola Wróbel (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

dr hab. inż. Agata Witczak (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)

dr hab. inż. Beata Zielińska (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej)

dr inż. Arkadiusz Zmuda (Wydział Techniki Morskiej i Transportu)

Przedstawiciel samorządu doktorantów

mgr inż. Jacek Klimaszewski (Wydział Informatyki)

Przedstawiciel samorządu studentów

Sonia Kowalska (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)