PKA

Polska Komisja Akredytacyjna

Informacje podstawowe, kompetencje oraz przedmiot i tryb działania komisji umieszczono w Biuletynie informacji Publicznej PKA.

Prezentacja dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT, - Prorektor ds. kształcenia, na temat:

"Ocena jakości kształcenia w świetle nowych kryteriów (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)"

 

W ZUT obowiązuje procedura „wdrażanie zaleceń wynikających z oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uczelni (PWZA)” zatwierdzona Zarządzeniem nr 48  Rektora ZUT z dni 16 kwietnia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,82 MB) Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania podczas wdrażania zaleceń wynikających z przeprowadzonych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej