Ankietyzacja 2017/2018

Sprawozdanie z kandydata na studia wyższe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018

- semestr zimowy (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  4,38 MB)) (dokument bez podpisu)

- semestr letni (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,74 MB)) (dokument bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  2,36 MB))

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

- (dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  21 MB))(dokument bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  3,00 MB))

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2017/2018

-(dokument z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  22 MB))(dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  10,43 MB))