od roku akademickiego 2019/2020

Zbiór regulacji prawnych dotyczących wszystkich etapów "ścieżki edukacyjnej studenta/doktoranta" od procesu przyjmowania na studia poprzez postępy w nauce aż po wydawania dyplomów zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

1. Utworzenie i znoszenie studiów na kierunku/utworzenie szkół doktorskich

2. Rekrutacja

3. Studenci/Doktoranci:

a) domy studenckie/hotele asystenckie

b) odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

c) pomoc materialna studentów i doktorantów/stypendia naukowe

d) organizacje studenckie/doktoranckie

e) samorząd studencki/sejmik samorządu doktorantów

f) ubezpieczenia zdrowotne

g) biblioteka główna

4. Regulamin studiów

5. Tok studiów i jego dokumentacja

6. Organizacja studiów

7. Efekty uczenia się

8. Programy studiów

9. Wymiana krajowa i międzynarodowa (www)