Ścieżka edukacyjna studenta/doktoranta

Zbiór regulacji prawnych dotyczących wszystkich etapów "ścieżki edukacyjnej studenta/doktoranta" od procesu przyjmowania na studia poprzez postępy w nauce aż po wydawania dyplomów.